Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side   

 

Mediplast Kendan A/S
Vassingerød Bygade 6
3540 Lynge
Telefon 43 44 40 00
Telefax 43 44 40 05

 

 

T.E.D. Anti-embolistrømper

 
 
T.E.D.™ strømper er en særdeles effektiv og væsentlig del af forebyggelsen mod blodpropper i de dybe vener og ordineres almindeligvis af kirurgiske og medicinske læger som profylakse mod dyb venetrombose og pulmonal emboli. T.E.D.™ anti-emboli strømper øger blodets gennemstømnings-hastighed i de dybe vener og modvirker stase. T.E.D.™ er et varemærke fra Covidien og er en forkortelse af Thrombo Embolic Deterrent, der betyder"hindring af trombo emboli".
 
T.E.D.™ anti-emboli strømper reducerer risikoen for blodpropper i de dybe vener (DVT) svarende til effekten af f.eks. standard lavdosis heparin, ved bl.a. at:
 • øge det venøse tilbageløb i ben og bækken og mindske risikoen for venøs stase
 • mindske risikoen for traumer i venerne ved at mindske dilatation af de komprimerede vener
 • øge kroppens eget tromboseforsvar ved at øge veneblodets bevægelseshastighed. 

T.E.D.™ er et varemærke fra Covidien og er en forkortelse af Thrombo Embolic Deterrent, der betyder"hindring af trombo emboli". Der findes masser af gratis materiale og information samt kliniske test til rådighed for brugere af T.E.D.™ strømper.

Årsager til trombose
Der er tre hovedårsager til trombose: beskadigelse af karvæggen, ændringer i koagulationsmekanismen samt nedsat strømningshastighed (stase) i karrene.F.eks. er personer ikke bruger benmusklerne, er især udsat for stase (f.eks. sengeliggende patienter på et sygehus/hospital. Målet erderfor at forhindre koagulation af blodet i venerne,der kan svække og for stedse ødelægge veneklapperne og eventuelt føre til lungeemboli.

Følgende kliniske faktorer angives at øge risikoen for postoperative tromboemboliske komplikationer:

 • overvægt
 • cancer
 • høj alder
 • hjertesygdomme (morbus cordis)
 • specifikke defekter i koagulationssystemet
 • immobilisation
 • tidligere tromboembolisk lidelse
 • p-pillebehandling
 • langvarig operation
 • varicer på underekstremiteterne
 • betydningen af de enkelte risiokofaktorer er omdiskuteret. De fleste mener dog, at høj alder er en væsentlig risikofaktor, hvilket er bagrunden for, attromboseprofylakse især anvendes til patienter over 40 år. Der foreligger endnu ingen sikre metoder til præoperativt at udpege den enkelte patient, der vil udvikletrombose. Kilde : "Postoperativ tromboseprofylakse - en oversigt" af Peer Wille-Jørgensen & Jens Thorup, Nordisk Medicin, vol. 98. 12/1983.
Hvornår skal man helst bruge TED strømper ?
1. Når personen bevæger sig så lidt, at muskelfunktionen er begrænset. Selv personer, der er oppegående, kan
være truet af trombose. Husk ogsåpersoner i kørestol og personer der sidder i længere tid af gangen (feks. under transatlantiske flyrejser).
 
2. Når en person opereres på et sygehus/hospital/klinik. T.E.D.™ strømper anvendes normalt præ-, per- og postoperativt, og brugen fortsættes dag og nat, til personen er fuldt mobiliseret.
 
3. Under intensiv behandling, hvor personen ligger stille.
 
4. Når plejehjemsbeboere er meget lidt aktive. Beboerne kan være udsat for blodpropper, når de er dårligt gående, sidder i kørestol, eller er sengeliggende i længere perioder.
 
5. Når lægen ordinerer støtte med aftagende kompression, d.v.s. 18 mm Hg ved anklen aftagende til 8 mm Hg på låret. Ofte blive strømperne brugt som støtte for oppegående med åreknuder eller tendens til ødem. Anvendelsen af T.E.D.™ strømper er langt nemmere og mere nøjagtig end elastiske bind - desuden er de behagelige for patienterne.
 
6. T.E.D.™ strømper bruges normalt parvis. Selv om personens ene ben måske er mere truet af trombose end det andet, vil en forbedret gennemstrømning af blodet i de dybe vener i begge ben forhindre stase og derved mindske faren for blodprop.
 
 
Kontraindikationer
Strømperne kan ikke anbefales til personer med følgende gener:
 
1. Alle lokale tilstande i benene, hvor strømper kan genere, fx
    - dermatitis
    - veneligatur (straks efter operation)
    - ganggræn
    - nyligt fortaget hudtransplantation.
2. Alvorlig arterioslerose eller andre iskæmiske karsygdomme
3. Massive benødemer eller lungeødem efter svigtende hjertefunktion med for stærk blodtilstrømning
   (kongestion)
4. Ekstrem ben deformitet.
 
 
Skridtlange eller knælange strømper ?
På nær en enkelt eller to er alle nyere klinisk kontrollerede undersøgelser med Covidiens TED strømper foretaget med skridtlange TED og viser altså de skridtlange strømpers tromboseprofylaktiske effekt. Brugere af TED strømper har interesseret sig for, om der er forskel i den profylaktiske effekt mellem de skridtlange og de knælange typer og vi har derfor spurgt eksperter indenfor feltet og herunder naturligvis Covidien.

Svaret er, at der kun er set en enkelt klinisk kontrolleret undersøgelse, der sammenligner knælange overfor skridtlange strømper og at denne undersøgelse må betegnes som ikke egnet til en bedømmelse af forskelle i effekt mellem knælange og skridtlange strømper, da f.eks. antallet af patienter er alt for lille og den er behæftet med en stor "type 2" fejl. Indtil der fremkommer bedre og mere korrekt opsatte, sammenlignende, klinisk kontrollerede undersøgelser, anbefales det fortsat at bruge skridtlange TED strømper, dér hvor det overhovedet lader sig gøre og reservere de knælange strømper til de øvrige tilfælde. Det understreges samtidigt, at det selvfølgelig er langt bedre at bruge knælange frem for ingenting!

Knælange T.E.D.™ strømper er altså beregnet til situationer, hvor det ikke lader sig gøre at bruge skridt- eller hoftelange T.E.D.™.

Covidien gør opmærksom på, at nyere, klinisk forskning om venedilatation 1+2 (udspilning af venekarrene) peger på en sammenhæng mellem overudspilning af venekarrene og dannelsen af dybe vene tromboser (DVT) hos operationspatienter.1+2+3+4+5

Desuden er der med skridtlange T.E.D.™ målt forøgelse i vene-flow på ca. 100% i benene og ca. 60% i bækkenet, 6 hvor lår- og ikke mindst bækkenvener kan give plads til at DVT kan udvikle sig til livstruende størrelser uden kliniske forvarsler! Disse forhold taler, efter Kendalls mening, til fordel for brugen af skridtlange T.E.D.™ strømper for at yde så stor en del af venesystemet beskyttelse mod dilatation og stase.
 
Referencer:
1.Comerota AJ, Stewart GJ, Alburger PD, Smalley K, White JV: Operative Venodilation: A previously unsuspected factor in the cause of postoperative deep vein thrombosis. Surgery 1989:106:301-9
2.Coleridge-Smith PD, Hasty JH, Scurr JH: Venous stasis and vein lumen changes during surgery. B.J.Surg.1990:77:1055-1059.
3.Scurr JH, PD Coleridge-Smith, JH Hasty: Regimen for improved effectiveness of intermittent pneumatic compresion in DVT prophylaxis. Surgery, November 1987:816-820.
4.Caprini JA, JH Scurr, JH Hasty: Role of Compression Modalities in a Prophylactic Program for Deep Vein Thrombosis. Seminars in Thrombosis and Hemostasis - Supplement, Vol. 14, 1988.
5.Symposium: Advances in the Prevention of DVT's. Birmingham sept. 1989. Guest speakers: Nicolaides AN, Scurr JH, Jones A.
6.Mühe E, Bayer F: Elastische Binden oder Strümpfe zur Thromboseprophylaxe?, Klinikarzt 5,3(1976),177-184.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © KENDAN A/S - All Rights Reserved.

DANPAQ Web Content Management System by DAN. | Webdesign by R-Team.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!